q
h Komentarze

Wniosek klienta o przyznanie odroczonego terminu zapłaty

Aby złożyć wniosek o kredyt, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży pod +48 22 3970955 od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 17:00.
Przygotuj informacje o swoim adresie do wysyłek i do faktur oraz referencje handlowe.

Zasady kredytu dla klientów

Termin zapłaty to trzydzieści (30) dni netto od daty na fakturze. Wszelkie zaległe kwoty, które pozostaną niezapłacone
przez ponad sześćdziesiąt (60) dni od daty faktury będą podlegać dwuprocentowej (2%) opłacie obsługowej za każdy miesiąc. Dla kont z zaległościami
które pozostają niezapłacone dłużej niż sześćdziesiąt (60) dni zostanie wstrzymana możliwość uzyskania kredytu. Gdy konto ma wstrzymaną możliwość uzyskania kredytu, żadne zamówienia nie będą wysyłane do momentu uregulowania zaległości. Konta, które są stale objęte wstrzymaniem kredytu lub
są w tym stanie od ponad sześćdziesięciu (60) dni, będą mogły kupować wyłącznie na zasadzie płatności przy odbiorze.

Zasady płatności dla klientów zagranicznych

Wszyscy klienci zagraniczni muszą płacić przelewem bankowym, kartą płatniczą / kredytowa lub paypal.
Wszystkie płatności należy wykonywać w Euro € przelewem bankowym lub kartą płatniczą.
Prosimy o kontakt z +48 22 3970955, aby otrzymać instrukcje dotyczące przelewu.

Umowa

Niżej podpisany, będący należycie umocowanym przedstawicielem powyższej firmy niniejszym składa wniosek
kredytowy w firmie Radwell International, Inc. Gwarantujemy prawdziwość i kompletność powyższych informacji. Wyrażamy zgodę, aby firma
Radwell International, Inc. zbadała referencje, wyciągi i inne dane uzyskane od nas lub od innych
osób w związku z naszą wiarygodnością i odpowiedzialnością kredytową.

Wyrażamy zgodę na przestrzeganie warunków płatności podanych w powyższych Zasadach Kredytu i gwarantujemy terminową zapłatę wszystkich należności.
Wyrażamy również zgodę na zapłatę wszelkich odsetek zgodnie z zasadami udzielania kredytu w przypadku powstania zaległości na rachunku. Jeżeli
płatność nie zostanie dokonana i konto zostanie skierowane do windykacji, wyrażamy zgodę na zapłatę kosztu windykacji wynoszącego
co najmniej dwadzieścia pięć (25%) kwoty głównej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową,
zobowiązujemy się do pokrycia uzasadnionych kosztów postępowania sądowego. Ponadto uzgadnia się, iż w przypadku postępowania sądowego,
będzie się ono toczyć w powiecie Burlington, stan New Jersey, a prawo stanu New Jersey będzie regulować wszelkie działania związane z windykacją.

Zastrzeżenie: Układ, projekt i kompilacje na tej stronie są chronione prawem autorskim – Copyright © 2019 Radwell International UK Ltd.. Wszelkie prawa zastrzeżone. PLCCenter jest oddziałem Radwell International UK Ltd.. Radwell International UK Ltd.. sprzedaje nowe produkty i nadwyżki produktów i organizuje kanały zakupu takich produktów. Strona nie jest zatwierdzona przez żadnego wymienionego producenta ani właściciela znaku handlowego. Firma Radwell / Radwell.co.uk nie jest autoryzowanym dystrybutorem, podmiotem zależnym ani przedstawicielem wymienionych producentów, jeżeli taka informacja nie jest wyraźnie podana. Pojawiające się tutaj wskazane znaki towarowe, nazwy handlowe i marki należą do ich poszczególnych właścicieli.