q

Zasady ochrony danych

Polityką firmy Radwell International, Inc. (łącznie z jej spółkami zależnymi) jest ochrona danych osobowych udostępnianych nam na stronie Radwell International, Inc. przed nieuprawnionym dostępem. Na potrzeby definicji „Dane osobowe"" oznaczają poszczególne informacje, które można wykorzystać do zidentyfikowania osoby, w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, wysyłkowy i/lub do faktur (w tym nazwy ulic i miejscowości), adres e-mail, nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego, pagera i faksu lub każdy inny identyfikator który może umożliwić skontaktowanie się z daną osobą bezpośrednio lub przez Internet.

W odniesieniu do danych osobowych zebranych o klientach i użytkownikach strony znajdujących się w Europie, firma Radwell International, Inc. przestrzega zasad ochrony danych osobowych ustalonych między USA i UE, pod nazwą „Bezpieczna przystań”. Zgodnie z zasadami ochrony danych „Bezpieczna przystań” informujemy o naszych zasadach i praktykach w odniesieniu do wymagań wynikających z zasad „Bezpiecznej przystani”. Więcej informacji o zasadach „Bezpiecznej przystani” można znaleźć na stronie Departamentu Handlu USA www.export.gov/safeharbor.

Uwaga:

Użytkownik może odwiedzać stronę firmy Radwell International, Inc. bez udostępniania danych osobowych. Jednak może zajść potrzeba zbierania takich danych w określonym celu, na przykład jeżeli użytkownik wyśle do nas zapytanie. Niektóre elementy strony umożliwiają rejestrację w celu kupowania produktów lub usług. Za pomocą tych elementów zbierane są dane osobowe. Strona firmy Radwell International, Inc. nie jest przeznaczona dla osób w wieku poniżej 13 lat. Firma Radwell International, Inc. świadomie nie pozyskuje, ani nie zbiera danych osobowych od – lub dotyczących dzieci, ani nie oferuje swych produktów bądź usług dzieciom.

Z poziomu strony Radwell International, Inc. mogą być dostępne inne strony, które stosują własne zasady ochrony danych osobowych, w którym to przypadku będą obowiązywać dodatkowe lub inne zasady ochrony danych osobowych.

Wykorzystanie zebranych informacji

Radwell International, Inc. wykorzystuje udostępniane dane osobowe, aby udzielać odpowiedzi na zapytania lub przetwarzać żądania. Radwell International, Inc. informuje, że może wystąpić potrzeba udostępnienia danych firmom zatrudnionym do świadczenia usług, jednak usługodawcy są zobowiązani do używania danych wyłącznie do świadczenia usług, do których wykonania zostali zatrudnieni (np. w przypadku zapłaty za zakup kartą płatniczą). Radwell International, Inc. nie udostępnia danych osobowych żadnym podmiotom zewnętrznym w celach marketingowych. Radwell International, Inc. ujawni takie informacje na polecenie ich właściciela, jeżeli będzie do tego zobowiązana prawnie, lub w innych, prawnie dopuszczalnych, ograniczonych przypadkach.

Jednakże Radwell International, Inc. zawiera umowy, z zastrzeżeniem poufności wymienionym powyżej, z zewnętrznym usługodawcą, w celu gromadzenia danych i raportów dotyczących działań naszych klientów na naszej stronie, gdzie część danych mogą stanowić dane osobowe. Mogą one używać plików cookie w naszym imieniu i mogą otrzymywać informacje o działaniach użytkownika związanych z przeglądaniem strony i zakupami. W żadnym wypadku nie mogą one używać danych osobowych w inny sposób niż w związku ze świadczeniem nam usług, dzięki którym nasza strona jest przydatniejsza i skuteczniejsza.

Wybór

Firma Radwell International, Inc. zapewnia użytkownikom możliwość określenia, czy dane osobowe mogą być wykorzystywane do innych celów niż cel, w którym zostały pierwotnie zebrane.

Dostęp

Firma Radwell International, Inc. umożliwia poszczególnym osobom dostęp do swych danych osobowych i umożliwia ich korektę i usuwanie niedokładnych informacji.

Zabezpieczenie

Firma Radwell International, Inc. wykorzystuje różne systemowe i administracyjne środki ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym i niewłaściwym dostępem. W obrębie firmy Radwell International, Inc. dostęp do takich danych jest ograniczony do osób, które muszą je poznać, aby przetworzyć zapytanie użytkownika.

Wykonanie

Skontaktuj się z nami bezpośrednio w sposób wskazany poniżej jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące swoich danych osobowych zarejestrowanych przez nas i naszych zasad „Bezpiecznej przystani” dotyczących danych osobowych. Jeśli nie będziemy w stanie rozwiać twoich wątpliwości, możesz skontaktować się z lokalnym urzędem ds. ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.

Firma Radwell International, Inc. okresowo weryfikuje swoją zgodność z zasadami „Bezpiecznej przystani”. Firma Radwell International, Inc. może okresowo modyfikować niniejsze zasady bez powiadamiania. W każdej chwili można sprawdzić aktualną wersję zasad na tej stronie internetowej.

Kontakt

W przypadku komentarzy i pytań dotyczących naszej polityki prywatności tzw. „Bezpiecznego portu”, proszę wysłać je do safeharbor@Radwell.co.uk.

Zastrzeżenie: Układ, projekt i kompilacje na tej stronie są chronione prawem autorskim – Copyright © 2020 Radwell International UK Ltd.. Wszelkie prawa zastrzeżone. PLCCenter jest oddziałem Radwell International UK Ltd.. Radwell International UK Ltd.. sprzedaje nowe produkty i nadwyżki produktów i organizuje kanały zakupu takich produktów. Strona nie jest zatwierdzona przez żadnego wymienionego producenta ani właściciela znaku handlowego. Firma Radwell / Radwell.co.uk nie jest autoryzowanym dystrybutorem, podmiotem zależnym ani przedstawicielem wymienionych producentów, jeżeli taka informacja nie jest wyraźnie podana. Pojawiające się tutaj wskazane znaki towarowe, nazwy handlowe i marki należą do ich poszczególnych właścicieli.