q
h Komentarze

Zasady korzystania

Dziękujemy za wybranie Radwell.co.uk. Proszę zwrócić uwagę na nasze zasady dotyczące korzystania. Radwell.co.uk może zaktualizować tę stronę i zasady korzystania według swego uznania. Każdorazowo korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na akceptację zasad opublikowanych pod adresem Radwell.co.uk.

Własność intelektualna i znaki

Materiały zamieszczone na tej stronie są chronione prawem autorskim. Obejmuje to prawa własności intelektualnej, znaki serwisowe/handlowe, patenty i prawa autorskie. Bez wyraźnej zgody firmy Radwell.co.uk i jej spółki dominującej, redystrybucja tej treści jest zabroniona.

Ograniczenie gwarancji

Radwell.co.uk zawartość jest udostępniana bez gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej. Informacje są udostępniane klientom ze wzajemnym zrozumieniem, że publikowane informacje mogą ulegać ciągłym zmianom. Klient korzysta z Radwell.co.uk na własne ryzyko.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Odwiedzający tę stronę będą chronić Radwell.co.uk i jej spółki, pracowników, funkcjonariuszy i dyrektorów przed wszelkimi kosztami, roszczeniami i odpowiedzialnością, w tym kosztami prawnymi wynikającymi z korzystania z tej strony. Zastrzegamy sobie prawo do podejmowania obrony przed roszczeniami. Ochrona przed takimi zdarzeniami obejmuje współpracę klienta z firmą Radwell i jej spółkami w kwestiach prawnych.

Jurysdykcja

Zasady korzystania podlegają jurysdykcji sądów federalnych stanu New Jersey, z wyłączeniem sprzecznych zasad prawnych innych jurysdykcji. Użytkownicy strony firmy Radwell rozumieją, że roszczenia dotyczące Zasad korzystania wprowadzonych przez Radwell.co.uk można składać wyłącznie w sądach federalnych stanu New Jersey.

Naprawa

Radwell.co.uk nie ponosi winy za szkody, w tym pośrednie, nadzwyczajne, przypadkowe lub wtórne, ani szkody wtórne wynikające z korzystania z niniejszej strony. Wyżej wymienione ograniczenia stanowią podstawę umowy między Radwell.co.uk i jej klientami. Wyłączne zadośćuczynienie jest ograniczone do kwoty zapłaconej przez klienta za nabyty produkt lub usługę.

Zapłata za towary i płatność obowiązujących podatków

Klient podający dane karty płatniczej zapewnia, że dane te są prawidłowe, opłaty będą honorowane przez firmę obsługującą kartę płatniczą klienta, a użytkownik karty pokryje opłaty naliczone klientowi według stawek obowiązujących w momencie transakcji, razem z obowiązującym podatkiem. Klient jest odpowiedzialny za wszystkie opłaty ponoszone na skutek zastosowania haseł podawanych przez klienta.

Wyłączenie strony

Firma Radwell zachowuje prawo do odmowy dostępu do części lub całości niniejszej strony bez uprzedzenia.

Zasady ochrony danych osobowych

Polityką firmy Radwell International, Inc. (łącznie z jej spółkami zależnymi) jest ochrona danych osobowych udostępnianych nam na stronie Radwell International, Inc. przed nieuprawnionym dostępem. Pojęcie „Dane osobowe"" obejmuje wszelkie informacje, które można wykorzystać do zidentyfikowania osoby, w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, wysyłkowy i/lub do faktur (w tym nazwy ulic i miejscowości), adres e-mail, nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego, pagera i faksu lub każdy inny identyfikator który może umożliwić skontaktowanie się z daną osobą bezpośrednio lub przez Internet.

Zebrane informacje

Użytkownik może odwiedzać stronę firmy Radwell International, Inc. bez udostępniania danych osobowych. Jednak może zajść potrzeba zbierania takich danych w określonym celu, na przykład jeżeli użytkownik wyśle do nas zapytanie. Niektóre elementy strony umożliwiają rejestrację w celu kupowania produktów lub usług. Za pomocą tych elementów zbierane są dane osobowe. Strona firmy Radwell International, Inc. nie jest przeznaczona dla osób w wieku poniżej 13 lat. Firma Radwell International, Inc. świadomie nie pozyskuje, ani nie zbiera danych osobowych od – lub dotyczących dzieci, ani nie oferuje swych produktów bądź usług dzieciom.

Z poziomu strony Radwell International, Inc. mogą być dostępne inne strony, które stosują własne zasady ochrony danych osobowych, w którym to przypadku będą obowiązywać dodatkowe lub inne zasady ochrony danych osobowych.

Wykorzystanie zebranych informacji

Radwell International, Inc. wykorzystuje udostępniane dane osobowe, aby udzielać odpowiedzi na zapytania lub przetwarzać żądania. Radwell International, Inc. informuje, że może wystąpić potrzeba udostępnienia danych firmom zatrudnionym do świadczenia usług, jednak usługodawcy są zobowiązani do używania danych wyłącznie do świadczenia usług, do których wykonania zostali zatrudnieni (np. w przypadku zapłaty za zakup kartą płatniczą). Radwell International, Inc. nie udostępnia danych osobowych żadnym podmiotom zewnętrznym w celach marketingowych. Radwell International, Inc. ujawni takie informacje na polecenie ich właściciela, jeżeli będzie do tego zobowiązana prawnie, lub w innych, prawnie dopuszczalnych, ograniczonych przypadkach.

Jednakże Radwell International, Inc. zawiera umowy, z zastrzeżeniem poufności wymienionym powyżej, z zewnętrznym usługodawcą, w celu gromadzenia danych i raportów dotyczących działań naszych klientów na naszej stronie, gdzie część danych mogą stanowić dane osobowe. Mogą one używać plików cookie w naszym imieniu i mogą otrzymywać informacje o działaniach użytkownika związanych z przeglądaniem strony i zakupami. W żadnym wypadku nie mogą one używać danych osobowych w inny sposób niż w związku ze świadczeniem nam usług, dzięki którym nasza strona jest przydatniejsza i skuteczniejsza.

Zabezpieczenie

Firma Radwell International, Inc. wykorzystuje różne systemowe i administracyjne środki ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym i niewłaściwym dostępem. W obrębie firmy Radwell International, Inc. dostęp do takich danych jest ograniczony do osób, które muszą je poznać, aby przetworzyć zapytanie użytkownika.

Zasady i warunki ogólne

Firma Radwell International, Inc. może okresowo modyfikować niniejsze zasady bez powiadamiania. W każdej chwili można sprawdzić aktualną wersję zasad na tej stronie internetowej.

Nie jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem wymienionych producentów. Radwell.co.uk opracowuje kanały nabycia produktu i nie jest autoryzowanym dystrybutorem ani przedstawicielem producenta.

Zastrzeżenie: Układ, projekt i kompilacje na tej stronie są chronione prawem autorskim – Copyright © 2019 Radwell International UK Ltd.. Wszelkie prawa zastrzeżone. PLCCenter jest oddziałem Radwell International UK Ltd.. Radwell International UK Ltd.. sprzedaje nowe produkty i nadwyżki produktów i organizuje kanały zakupu takich produktów. Strona nie jest zatwierdzona przez żadnego wymienionego producenta ani właściciela znaku handlowego. Firma Radwell / Radwell.co.uk nie jest autoryzowanym dystrybutorem, podmiotem zależnym ani przedstawicielem wymienionych producentów, jeżeli taka informacja nie jest wyraźnie podana. Pojawiające się tutaj wskazane znaki towarowe, nazwy handlowe i marki należą do ich poszczególnych właścicieli.